تغییر محل دفتر مرکزی فروش و خدمات پس از فروش شرکت امید الکترونیک نماوا

طی مشورت اعضای هیئت مدیره و  تصمیم گیری مدیرعامل شرکت امید الکترونیک نماوا آقای مهندس رضایی در راستای سهولت امور لجستیک و ارائه بهتر سرویس به مشتریان و برخی سیاست های درون سازمانی دیگر ، پرسنل و مدیران واحد های فروش ، خدمات پس از فروش ، مالی-حسابداری و بخش اداری شرکت امید الکترونیک نماوا به محل کارخانه واقع در تهران - حکیمیه - سازمان آب خیابان پنجم شیدایی ،کوچه ششم شمالی پلاک 10 منتقل شد.