نقشه های راهنمای نصب درب بازکن های نماوا

نحوه نصب مانیتور ها به پنل بدون سوئیچر:
 سوکت com 1 یک سوکت 5 پین است که اولین پین از بالا مربوط به اتصال سیم زنگ میباشد.
برای اتصال صحیح کافی است سیم 1 تا 4 تمامی مانیتور های داخل ساختمان را با هم به صورت موازی وصل کرده و به پنل جلوی درب منتقل نمایید، سپس با توجه به شماره هر سیم آنها را به درستی به خروجی پنل وصل کنید.(دقت فرماییدخروجی پنل ها به صورت 2413 میباشد) . در انتها سیم زنگ هر واحد را از پنل ، مستقیم به سیم زنگ مانیتور متصل نمایید.حال خواهید دید با زدن زنگ هر واحد مانیتور مورد نظر روشن شده و دیگر مانیتور ها حتی در صورت روشن بودن LCD زنگ نخواهند خورد.


سیم کشی مدل آبشاری یا ستاره ای :
در این روش باید از هر مانیتور 4 عدد سیم به پنل کشیده و با استفاده از 2 فیش یک سر سوکت اتصالات را وصل کنیم.
یک فیش یک سر سوکت به مانیتور و یک فیش یک سر سوکت به خروجی سوئیچر و رنگها نظیر به نظیر توسط کابل به هم متصل میشوندلازم به ذکر است در این روش به ازای هر مانیتور 4 عدد سیم لازم است و به فرض وصل یک پنل 3 واحدی ،نیاز به 12 رشته سیم داریم که هر 4 رشته سیم آن به یک مانیتور متصل میشود.پنل کدینگ نماوا

نصب  2 واحدی نماوا به همراه سوئیچر تکی

 

نصب مانیتور 5 سیم بدون سویچر

دوربین دوم و سوم

ماژول فرمان